Trận đấu hấp dẫn

GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA

21:00, 24/10/2020

x
Barcelona

Real Madrid

Barcelona

-0.25 0.84

Real Madrid

0.25 -0.91