Trận đấu hấp dẫn

GIẢI NGOẠI HẠNG ANH

23:30, 17/01/2021

x
Liverpool

Manchester United

Liverpool

-0.5 -0.98

Manchester United

0.5 0.91

GIẢI NGOẠI HẠNG ANH

03:00, 17/01/2021

x
Leicester City

Southampton

Leicester City

-0.75 -0.96

Southampton

0.75 0.89

GIẢI NGOẠI HẠNG ANH

03:00, 16/01/2021

x
Fulham

Chelsea

Fulham

1.0 0.92

Chelsea

-1.0 -0.99